วัดไทยในต่างแดน>เอเซีย> มาเลย์เซีย - Malaysia
รายการ

๖๑. วัดจีนประดิษฐาราม

WAT CHINPRADITTHARAM
KG. TENDONG, PASIR MAS
KELANTAN 17000, MALAYSIA
Website  http://

๖๒. วัดจำปาแก้ว

WAT CHAMPAKEOW
KG. BUCHE, BUKIT PANAU, TANAH MEREH
KELANTAN, MALAYSIA
Website  http://

๖๓. วัดไชยมังคลาราม

WAT CHAIYA MANGALARAM
NO. 17 BURMAH LANE
PENANG 10250, MALAYSIA
Website  http://

๖๔. วัดปิ่นบังอร(นอก)

WAT PINBANG-ON
NO. 379 JALAN MESJID NEGRI, GREEN
LANE PENANG 11600, MALAYSIA
Website  http://

๖๕. วัดปิ่นบังอร(ใน)

WAT PINBANG-ON
NO. 355 JALAN MESJID NEGRI, GREEN
LANE PENANG 11600, MALAYSIA
Website  http://

๖๖. วัดบุปพาราม

WAT BUPPHARAM
NO. 8 JALAN PERAK
PENANG 10150, MALAYSIA
Website  http://

๖๗. วัดโพธิเจริญธรรม

WAT BODHICHARERNTHAM
NO. 1463 SG.PUYU, BUTTERWORTH
PENANG (P.W.) 14000, MALAYSIA
Website  http://

๖๘. วัดจันทราราม

WAT CHANTHARARAM
NO. 549 JALAN TANAH LIAT, BUKIT
MERTAJAM PENANG (P.M.) 14000, MALAYSIA
Website  http://

๖๙. วัดราชโพธิหงษ์

WAT RAJABODHIHONGSE
JALAN ARRAKUDAH, TELOK WANG
BUKIT MERTAJAM, PENANG (P.W.),
MALAYSIA
Website  http://

๗๐. วัดพระธาตุสุนทรประชาราม

WAT PRATHAD SUNTHORN PRACHARAM
39 JALAN MUHIBAH, TAMAN ALMA,
BUKIT MERTAJAM PENANG (P.W.) 14000,
MALAYSIA
Website  http://

๗๑. วัดโพธิยาราม

WAT BODHIYARAM
NO. 19-A JALAN CREAGH, ASSAM RUMBANG
TAIPING, PERAK 34000, MALAYSIA
Website  http://

๗๒. วัดสิริปุญญามัคคาราม

WAT SIRIPUNYAMAKKHARAM
NO. 88-90 JALAN TAMBUN, IPO
PERAK 303350, MALAYSIA
Website  http://
 
 
 

[.1.] [.2.] [.3.] [.4.] [.5.] [.6.] [.7.]

     


 

 

วัดธัมมปทีป เมืองแมเคเลน ประเทศเบลเยี่ยม WAT DHAMMAPATEEP KOUTERDREEF 37 2800 MECHELEN BELGIUM
www.watdhammapateep.com EMAIL: ssubhalert@yahoo.com TEL./FAX. (32) 015.29.00.99